Rangkaian Khidmat Awam Negeri Sarawak
A MONTHLY SUPPLEMENT OF RAKAN SARAWAK BULLETIN

(People, events, activities and programmes which make for a total quality-managed Sarawak Civil Service)

ISSN 1394-5726

 
   Online Publisher:
   
 
   Contents provided by:
   
 
State Secretary's View
Saya yang menurut
perintah ...

Boleh dikatakan dalam setiap aktiviti, kita tidak dapat lari daripada arahan. Ada ketikanya kita memberi arahan, ada ketikanya pula kita kena ikut arahan dan melaksanakan apa yang diarahkan kepada kita. Tidak kira apa juga jawatan yang kita pegang, kita semua tertakluk pada sesuatu arahan sama ada rasmi atau tidak rasmi.

Dalam banyak situasi, kita banyak menerima dan melaksanakan arahan. Maka prasa seperti "Saya yang menurut perintah" atau "Saya yang menjalankan tugas," antara prasa yang sudah menjadi hafalan di kalangan kita sebagai anggota perkhidmatan awam (sama ada yang telah lama berkhidmat mahupun yang baru menyertai perkhidmatan). Ia seolah-olah slogan yang amat prestij dan simbol amanah kepada sektor awam.

Kedua-dua prasa ini memberikan gambaran bahawa kita yang berkhidmat di sektor awam adalah mereka yang amat dedikasi dalam melaksana serta bertindak mendokong semua dasar dan polisi kerajaan yang memerintah yang menjurus kepada pembangunan masyarakat, negeri dan negara.

Kedua-dua situasi membuat atau memberi arahan dan menerima atau melaksanakan arahan memerlukan kebijaksanaan, pertimbangan yang wajar selain bertimbang rasa dalam melakukannya.

Bagi kita yang dalam kedudukan memberi, membuat atau mengeluarkan arahan, kita harus bertanggungjawab di atas apa yang kita arahkan itu. Kita juga perlu memastikan arahan yang diberikan itu selari dengan dasar atau polisi kerajaan yang memerintah. Ini untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan dan pertentangan dasar yang bukan sahaja merugikan pelaksana arahan tetapi juga masyarakat keseluruhannya.

Oleh yang demikian kita perlu meneliti dengan sebaik-baiknya kesan yang mungkin timbul daripada arahan yang dikeluarkan itu. Kesannya pula bukan semata-mata dilihat dari satu atau dua perspektif sahaja sebaliknya merangkumi semua aspek. Perlu diingat bahawa tidak ada sebarang tindakan yang kita buat tidak melibatkan orang lain. Kesannya mungkin tidak dapat dilihat dalam jangka waktu yang singkat. Namun kesannya tetap ada. Oleh itu berhati-hatilah apabila mengeluarkan arahan.

Cara kita memberi arahan juga penting. Setiap arahan yang diberi hendaklah jelas dan tegas. Ini penting bagi mengelakkan berlakunya penindasan kepada mereka yang perlu melaksanakan arahan itu ataupun kepada mereka yang terpaksa menerima kesan daripada pelaksanaan arahan terbabit.

Ketegasan memberi arahan tidak harus 'disaluti' unsur kemarahan. Ini kerana jika ini berlaku, kemungkinan besar arahan yang dikeluarkan itu akan dilaksanakan dengan tergesa-gesa yang kemudiannya akan mungkin menimbulkan kekeliruan dan salah tafsiran.

Bagi kita yang menerima arahan, fahami sebarang arahan yang kita terima. Kemukakan sebarang kemusykilan jika ada tapi ini bukan pula bermaksud kita membantah atau enggan melaksanakan arahan. Ini penting bagi melincinkan pelaksanaannya.

Dalam hal ini komunikasi yang berkesan penting. Kedua-dua pihak (yang mengeluarkan arahan dan penerima/pelaksana arahan) perlu terbuka memberi dan menerima maklum balas yang membina demi kebaikan bersama ke arah meningkatkan mutu perkhidmatan sektor awam.

Sebenarnya lebih mudah untuk melaksanakan arahan yang jelas dan menepati kehendak kita. Namun apabila kita menerima arahan, kita perlu bersedia untuk melaksanakannya meskipun ianya mungkin tidak sesuai dengan kehendak atau pendirian kita. Ini kerana kita hanya pelaksana dan bukannya membuat dan mengeluarkan sebarang arahan.

Namun kita semuanya secara langsung atau tidak telah pun bertanggungjawab terhadap sebarang arahan yang kita keluarkan dan kita terima. Semua pihak ada peranannya dan cubalah hormati peranan yang dimainkan oleh kita antara satu sama lain.

 
 Special Focus | News | Teamwork | Sports & Recreation | Know Your Sub-District | Agensi & Anda | Recognising Service Provider | Quality Management


Main Page | Archives: 2007: December 2007 | November 2007 | October 2007 | September 2007 | August 2007 | July 2007 | June 2007 | May 2007 | April 2007 | March 2007 | February 2007 | January 2007

2006: September 2006 - November 2006 | June 2006 - August 2006 | May 2006 | April 2006 | March 2006 | February 2006 | January 2006

2005: December 2005 | November 2005 | October 2005 | September 2005 | August 2005 | July 2005 | June 2005 | May 2005 | April 2005 | March 2005 | February 2005 | January 2005

2004: December 2004 | Sept 2004 - Nov 2004 | June 2004 - August 2004 | May 2004 | April 2004 | March 2004 | February 2004 | January 2004

2003: December 2003 | November 2003 | October 2003 | September 2003 | August 2003 | July 2003 | June 2003 | May 2003 | April 2003 | March 2003 | February 2003 | January 2003

2002: December 2002 | November 2002 | October 2002 | September 2002 | August 2002 | July 2002 | June 2002 | May 2002 | April 2002 | March 2002 | February 2002 | January 2002

2001: December 2001 | November 2001 | October 2001 | September 2001 | August 2001 | July 2001 | June 2001 | May 2001 | April 2001 | March 2001 | February 2001 | January 2001

2000: December 2000 | November 2000 | October 2000 | September 2000 | August 2000 | July 2000 | June 2000 | May 2000 | April 2000 | March 2000 | February 2000 | January 2000

1999: December 1999 | November 1999 | October 1999 | September 1999 | August 1999 | July 1999 | June 1999 | May 1999 | April 1999 | March 1999 | February 1999 | January 1999

1998: December 1998 | November 1998 | October 1998 | September 1998 | August 1998 | July 1998 | June 1998 | May 1998 | April 1998 | March 1998 | February 1998 | January 1998